ادامه ی مطلب

› حمید عسگری / تاریخ ارسال 00:20:03 - 1399/12/17


تجلیل از کادر پزشکی مومن آباد


با حضور شورا ها و شهردار شهر مومن آباد از کادر پزشکی شهر مومن آباد تقدیر و تشکر به عمل آمد.


فایل پیوست :


##