ادامه ی مطلب

› حمید عسگری / تاریخ ارسال 08:52:45 - 1400/8/25


جلسه شورای ترافیک شهر مومن آباد


بازدید اعضای محترم شورای ترافیک از سطح شهر مومن آباد جهت ارائه راهکار و پیشنهاد جهت اصلاح هندسی معابر و میادین شهر


فایل پیوست :


##