ادامه ی مطلب

› حمید عسگری / تاریخ ارسال 14:23:40 - 1400/8/26


آسفالت معابر


آسفالت معابر شهر مومن آباد از محل سهمیه قیر رایگان شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت سازمان شهرداریها به صورت خزانه اسلامی اجرا در خ 18 متری طبعت خ نبوت


فایل پیوست :


##