ادامه ی مطلب

› حمید عسگری / تاریخ ارسال 14:35:54 - 1399/11/3


میز خدمت الکترونیک


هم شهریان گرامی با سلام ؛
به منظور پیشگیری از ویروس کووید-19 و اهمیت سلامت شما همشهریان گرامی ، از این به بعد تمام خدمات شهرداری ، تحت عنوان " میز خدمت الکترونیک " انجام میگردد.
لذا تقاضا میشود از هر گونه مراجعه حضوری خودداری گردد .و صرفا درخواست های خود را از طریق همین سایت یا صفحه :
ثبت درخواست مراجعه نمایید.


فایل پیوست :


##